Tečaj Light Painting - barvanje s svetlobo - Ljubljana -

september 2022

 

Zadnja leta sta umetnost barvanja s svetlobo (light painting) in risanja s svetlobo (light drawing), kjer uporabljamo neprekinjene svetlobne vire in dolge fotografske osvetlitve motivov, nenehno pridobivali vse več zvestih privržencev. Ta edinstvena simbioza fotografije in umetniškega svetlobnega ustvarjanja je postala zanimiv nov trend in, čeprav so s kombinacijo fotografije in dodatne svetlobe eksperimentirali že umetniki pred več kot stoletjem, barvanje s svetlobo šele pričenja dobivati svojo pravo vrednost in pomen.

Danes se tehnike risanja in barvanja s svetlobo razvijajo v nešteto novih smeri, kar je omogočil tudi razvoj številnih prenosnih svetlobnih virov in pripomočkov v zadnjih letih, npr. majhnih a močnih ročnih svetilk, laserjev, svetlečih diod (LED), optičnih vlaken, bliskavic itd. Barvanje s svetlobo ponuja preprosto a zanimivo zabavo fotografom, ki želijo v osvetlitev izbranega motiva vnesti dodatno vrednost, hkrati pa je to lahko tudi izjemna možnost novega in kreativnega ustvarjanja »fotografske predstave«. Da bi poudaril umetniško plat svetlobnega ustvarjanja in jo ločil od preprostega barvanja s svetlobo, je nemški fotograf JanLeonardo leta 2007 skoval izraz »svetlobna umetniška performans fotografija«, oziroma Light Art Performance Photography (LAPP).

Naslednji Tečaj Light Painting - barvanje s svetlobo bomo organizirali predvidoma v septembru 2022. Potekal bo v Ljubljani, na VIST - visoki šoli za storitve. Praktični prikaz, vaje udeležencev ter analiza posnetkov bodo potekali v fotografskem studiu na Vrhniki, večerno delo na terenu pa bomo po dogovoru organizirali pri kakšni zanimivi zapuščeni arhitekturi (npr, pri gradu Haasberg, vili Ružička v termah Dobrna, dvorcu Gutenbuchel ipd.) Če bo prijavljenih več kot osem udeležencev, bomo, zaradi boljših pogojev dela, fotografiranje v studiu porazdelili v dva dneva.

Cena udeležbe na tečaju Light Painting je 80 evrov na osebo - vplačate prvi dan na predavanju. Cena vključuje vsa predavanja, praktične predstavitve, delo v studiu in na terenu, ves potreben material za osvetljevanje (luči, bliskavice, barvni filtri, iskrice …) končno analizo posnetkov ter potrdilo o opravljenem tečaju, ne vključuje pa prevoza na določene lokacije (gremo s svojimi avti in si delimo stroške).

Za prijavo nam pišite na naslov: Iztok.Boncina@guest.arnes.si

 

1. DAN

Spoznavanje umetnosti barvanja s svetlobo

Prvi dan bomo v teoriji spoznavali osnovne pojme, smernice in načine sožitja fotografije z dodatno osvetlitvijo. Dotaknili se bomo zgodovinskih obdobij, ki so zaznamovala umetnost barvanja in risanja s svetlobo v zadnjih več kot sto tridesetih letih. Najprej se bomo na kratko seznanili s fotografi, ki so proti koncu 19. in v začetku 20. stoletja v fotografijo uvajali dodatne svetlobne pojave in vtise, npr. Étienne-Julesa Mareya, Georgesa Demenya, Franka Gilbretha, Man Raya in druge. Risanja s svetlobo so se pogosto lotevali tudi slikarji - celo tako slavni umetniki, kot sta bila Henri Matisse in Pablo Picasso.

V nadaljevanju se bomo podrobneje seznanili z naslednjimi poglavji:

- osnovno razumevanje barvanja s svetlobo - primerna in nujno potrebna fotografska oprema (objektivi, stojalo, sprožila, bliskavice …) - nastavitve fotoaparata (ISO, dolg osvetlitveni čas, nastavitev beline, ostrenje …)

- priprava na fotografiranje in barvanje s svetlobo:

o v zaprtih prostorih in na prostem,

o kdaj je primeren čas,

o popolna tema - da ali ne,

o samostojno fotografiranje ali pomoč asistentov,

o svetlobni pogoji pri barvanju s svetlobo,

o varnostni ukrepi (kadar npr. delamo z ognjem)

- spoznavanje nekaterih svetlobnih virov (teles), ki jih uporabljamo pri barvanju s svetlobo:

o žarnice, večje svetilke, ročne svetilke,

o razne profesionalne prenosne bliskavice,

o laserji različnih barv in moči,

o neonske luči, reflektorji, svetlobne diode (ledice),

o projektorji,

o posebna svetlobna telesa, svetlobni meči, svetlobni čopiči, the pixel stick, pametni telefoni …

o kemični pripomočki - svetleče paličice,

o ognjena telesa - sveče, baklje, novoletne iskrice (kresničke), jeklena volna, goreče vrvice …

- dodatni uporabni pripomočki pri barvanju s svetlobo

o optična vlakna,

o barvni geli in filtri,

o razni stekleni kozarci, plastične steklenice,

o nosilci, palice, ozadja (rjuhe), dodatna stojala,

o pleksi steklo - plastične cevi za izdelavo luči,

o ostali pripomočki: vrvice, duck tape, kovinska žica, sponke, vrvice, karton, šeleshamer, škarje, staniol papir

- izbor motivov in priprava (npr. pogovor z modelom in asistenti, pregled zapuščenih stavb, ogled lokacije še pri dnevni svetlobi, urejanje morebitnih dovoljenj, skrb za varnost - npr. pri delu z laserji …),

- izdelava osnutka oziroma načrta osvetljevanja,

- priprava primernih temnih oblačil za fotografa in asistente,

- pomen ozadja (npr. zvezdnato nebo, osvetljeni oblaki, luna, luči v ozadju …),

- statično in dinamično barvanje s svetlobo (svetlobna telesa so pri miru in osvetljujejo, ali pa jih premikamo v prostoru),

- značilnosti svetlobe pri barvanju s svetlobo (ostra, mehka, bela in obarvana svetloba, harmoničnost barv, kontrast, protisvetloba, silhuete ...),

- napake in njihovo odpravljanje pri barvanju s svetlobo (duhci, neprimerne luči, odsevi …),

- predstavitev nekaterih tehnik barvanja s svetlobo,

o osnovni načini barvanja s svetlobo (z ročno svetilko, reflektorji ali bliskavicami),

o preproste začetne tehnike, npr. spirografija (fiziogrami),

o osvetljevanje večjih ali manjših površin v arhitekturi (zapuščene stavbe, interierji, velike stenske površine, okna …),

o osvetljevanje večjih ali manjših površin v pokrajini (odprt teren, drevesa/gozdovi, podzemne jame, vode …),

o osvetljevanje posameznih predmetov - tihožitja (table top postavitve),

o osvetljevanje portretov, več ljudi v skupini,

o risanje s svetlobo (izdelava obrisov z lučkami ali laserji, risanje vzorcev, pisanje teksta, light grafitti …),

o uporaba svetlobnih mečev v pokrajini (vzorci, svetlobne poti, kreiranje svetlobnega prostora …),

o ustvarjanje ozadja s svetlobnim mečem pri portretih,

o uporaba drona za ustvarjanje vzorcev na nebu,

o osvetljevanje s pomočjo optičnih vlaken,

o ustvarjanje vzorcev s pomočjo svetlobnih diod in svetlečih paličic,

o barvanje s svetlobo s pomočjo ognja,

o kombinirane tehnike osvetljevanja (luči, laserji, bliskavice …),

o obdelava fotografij s photoshopom (izrezi, saturacija in spreminjanje barv, odstranjevanje motečih elementov …)

 

2. DAN

Praktični prikaz barvanja s svetlobo v fotografskem studiu

Drugi dan bomo v praksi predstavili nekatere veščine barvanja s svetlobo, ki smo jih spoznavali prvi dan. Ta dan bo predstavitev potekala v fotografskem studiu, ker pa za uspešen prikaz potrebujemo čim temnejši prostor, bo prikaz potekal nekoliko pozneje. Udeleženci bodo na praktičnih primerih spoznavali predvsem naslednje tehnike barvanja s svetlobo:

- izdelava spirografske slike oziroma fiziograma,

- osvetlitev posameznih predmetov ali tihožitja,

- osvetljevanje portretov (obraz, postava),

- barvanje prostora z različnimi barvami in svetlobnimi telesi (luči, reflektorji, bliskavice …),

- obrisi/konture, narejene v prostoru in na portretu z raznimi lučkami in laserji,

- risanje s svetlobo, izdelava svetlobnih grafitov oziroma napisov,

- uporaba optičnih vlaken pri osvetljevanju,

- demonstracija dela s svetlobnimi paličicami ter svetlobnimi diodami,

- manjša demonstracija osvetljevanja z ognjem (sveče, iskrice),

- prikaz uporabe svetlobnih mečev (posamezno in v kombinaciji),

- kombinacije osvetljevanja (npr. bliskavice in grafiti, luči in optična vlakna …),

- predstavitev nekaterih napak pri barvanju s svetlobo

3. DAN

Praktično fotografiranje ter barvanje in risanje s svetlobo v studiu

Tretji dan tečaja bodo udeleženci v praksi, s svojo fotografsko tehniko, preizkusili razne veščine in tehnike barvanja in risanja s svetlobo, ki so jih prva dva dneva spoznavali pri predstavitvi. Delo bo potekalo v studiu, ukvarjali pa se bomo tako z različnim osvetljevanjem interierja, ljudi ter tihožitij, kot s posebnimi efekti risanja z laserji, svetlečimi diodami, optičnimi vlakni, spirografijo ter »ognjenimi« efekti. Številna svetlobna telesa ter barvni filtri bodo udeležencem na voljo.

Pogoji glede lastne opreme (nekaj opreme, stojala za fotoaparat, kak objektiv ali zrcalno refleksni fotoaparat bo na voljo tudi v studiu):

- zrcalno refleksni ali brez zrcalni fotoaparat z objektivom s klasično (35 - 50mm) ali nekoliko širšo goriščnico (npr. 16 - 35mm) z možnostjo daljših osvetlitev (bulb). Fotografiranje s kompaktnimi fotoaparati ali pametnimi telefoni je pri light paintingu relativno omejeno s krajšimi časi osvetlitve, kar onemogoči delo pri bolj kompleksnih osvetljevanjih,

- sprožilna vrvica ali brezžično proženje fotoaparata,

- stojalo za fotoaparat,

- po možnosti lastna bliskavica in po želji še kakršne koli večje ali manjše lučke, ročne svetilke, svetlobna telesa, laserji itd. - vse nam bo prišlo prav,

- črna ali čim temnejša oblačila (da ne delamo »duhcev« na posnetku)

4. DAN

Praktično fotografiranje ter barvanje in risanje s svetlobo na terenu

Ta dan se bomo (s svojimi avti - stroške si delimo) zapeljali na določeno lokacijo (nekje do razdalje kakih 100 km iz Ljubljane), kjer bomo veščine barvanja in risanja s svetlobo preizkusili v naravi, morda v gozdu ter na kakšni zanimivi zapuščeni stavbi. Razvaline dvorca ali gradu bomo osvetljevali na različne načine, se preizkusili v ustvarjanju kontur, različnih barvnih efektih in poskusili z barvami zapuščeno stavbo obuditi »k življenju«. Vadili bomo osvetljevanje s svetlobnimi meči in bliskavicami v pokrajini, če pa bo lepo vreme, bomo posnetke kombinirali tudi z zvezdnatim nebom. Vrnitev v Ljubljano bo v bolj poznih večernih urah.


5. DAN

Analiza fotografij

Zadnji dan tečaja bo namenjen strokovni analizi fotografij, ki jih bodo udeleženci in udeleženke ustvarili med fotografiranjem v studiu in na terenu. Predavatelj in vodja tečaja bo opozoril na dobre in slabe značilnosti fotografij ter podal smernice za njihovo izboljšanje. Komentarji in konstruktivna kritika udeležencev o svojih in ostalih fotografijah bo seveda zaželena in dobrodošla. Ob zaključku tečaja bodo udeleženci in udeleženke prejeli potrdilo o opravljenem tečaju.Agencija Palladio, d.o.o.
Cesta na Brdo 45
1000 Ljubljana
telefon: 041 618 623
mail: Iztok.Boncina@guest.arnes.si 
 
 
 
Copyright © Iztok Bončina 2021 - vsebina izobraževanj in predavanj je avtorsko zaščitena