Izobraževanje turističnih vodnikov - priprava na državni izpit pri GZS

Ljubljana - od 19. - 22. februarja in od 26. februarja - 03. marca 2024


Tudi v letu 2024 pri agenciji Palladio nadaljujemo z izobraževanjem bodočih turističnih vodnikov. Pripravili smo seminar za turistične vodnike, kjer ponujamo osnovno znanje o veščini vodenja vsem, ki jih to delo zanima in imajo bolj malo ali so brez vodniških izkušenj. Zakon o spodbujanju razvoja turizma predpisuje turističnim vodnikom državno licenco, ki jo pridobijo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Zato smo v program izobraževanja vključili kakovostno pripravo na državni izpit pri GZS, ki je pogoj za pridobitev licence.

Izobraževanje vsebuje teoretični in praktični del. Teoretični del zajema predavanja, našteta v predmetniku. Praktični del se izvaja kot simulacija vodenja in sicer na celodnevnem avtobusnem izletu, z vajami pred mikrofonom, vodenjem peš po mestih, preizkusom strokovnega znanja, itd. Izlet bo natančno sledil poti (trenutno Gorenjska), ki jo vključuje praktični del državnega izpita pri GZS. Seminar za turistične vodnike je primeren tudi za vse, ki želijo delati kot vodje poti, za kar ni potrebna državna licenca. Pridobili bodo precej nujno potrebnega vodniškega znanja.

Izobraževanje turističnih vodnikov bo potekalo od 19. - 22. februarja in od 26. februarja - 03. marca, vsak delovni dan od 17.00 – ca. 19.30. Predavanja bodo potekala v prostorih MC Mladinske postaje Moste (Zaloška 55). Celodnevni izlet s simulacijo vodenja po Gorenjski predvidevamo v nedeljo, 03. marca. Cena izobraževanja je 170 EUR. Vključuje 35 ur predavanj, delovni material, ki ga prejmete po elektronski pošti ter udeležbo na praktični simulaciji vodenja po Gorenjski. Če ste interesenti in se želite prijaviti na izobraževanje, nam pišite na elektronski naslov iztok.boncina@guest.arnes.si Poslali vam bomo prijavnico in vse potrebne informacije za prijavo. Na ta naslov lahko naslovite tudi morebitna dodatna vprašanja o izobraževanju.

 

TEORETIČNI DEL - PREDAVANJA

 

Vrste in načini vodenja - 3 ure

Uvod v delo turističnih vodnikov, terminologija in razlike med turističnimi vodniki, bistvene značilnosti in zahteve turističnih skupin, različnost turističnih programov.

Tehnika vodenja na avtobusu - 3 ure

Pred odhodom na pot, pogovor z referentom, prejem in priprava materiala, sprejem gostov, začetek potovanja, tehnično in vsebinsko vodenje, zaključek potovanja, obračun in poročilo, ostale vodnikove dejavnosti na potovanju.

Izbrana poglavja iz vodenja - 2 uri

Peš po mestu, vodenje z lokalnim vodnikom, vodenje objektov, vodenje na ostalih prevoznih sredstvih (poleg avtobusa in letala), specializirane oblike vodenja.

Postopek v hotelu in na letališču - 2 uri

Pred prihodom v hotel, prijava v hotel, dokumentacija, bivanje in odjava iz hotela, prtljaga, letalske vozovnice, letališke službe, terminali, check-in, med poletom, izgubljena prtljaga.

Postopek na carini - 1 ura

Prestop meje z avtobusom, letalom, vlakom, ladjo, postopek vodnikovega dela na meji, obrazci za prestop meje, zapleti in njihovo odpravljanje pri prehodu meje.

Postopek v problematičnih situacijah - 1 ura

Pregled najpogostejših problematičnih situacij pri vodnikovem delu in načini kako se jim izogniti ali jih reševati, reagiranje vodnika med in po problematični situaciji.

Psihologija za turistične vodnike - 2 uri

Pregled vprašanj iz psihologije za državni izpit pri GZS, psihofizične lastnosti turističnih vodnikov.

Nastopanje v javnosti - 2 uri

Uporaba lepega slovenskega jezika pri vodenju, vodenje v tujih jezikih, uporaba mikrofona, osnovne govorniške prvine, značilnosti govorice telesa, napake pri govoru.

Bonton in kodeks vodnikov - 1 ura

Splošni bonton, »vodniški« bonton, značilnosti lepega obnašanja pri vodenju, izvlečki iz Kodeksa turističnih vodnikov (odnos do gostov, voznika, sodelavcev, ostalih vodnikov…).

Vodniška literatura - 1 ura

Predstavitev najpomembnejših zbirk turističnih vodnikov, ostala uporabna literatura, tiskovine, uporabni CD-ji, uporaba interneta pri vodenju.

Osnove poslovanja v turizmu - 1 ura

Vodniška dokumentacija, vavčerji, pogodbe, delo referenta, organiziranje in priprava potovanja Obligacijska razmerja pregled členov Zakona o obligacijskih razmerjih, ki jih med vprašanji vključuje državni izpit pri GZS.

Turistična zakonodaja - 1 ura

Pregled vprašanj za državni izpit pri GZS z vidika različnih zakonov (Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o gostinstvu, Frankfurtska tabela, …).

Priprava praktične simulacije vodenja za državni izpit - 3 ure

Vsebinsko in tehnično spoznavanje odsekov, ki jih udeleženci vodijo na praktičnem preizkusu znanja na državnem izpitu pri GZS, evidentiranje najpomembnejših znamenitosti, vsebinska in tehnična priprava na vodenje po Gorenjski.

Poglavja iz zgodovine, geografije, etnologije in umetnostne zgodovine - 12  ur

Pregled vprašanj za državni izpit pri GZS iz omenjenih vsebinskih predmetov, pregled literature za nadaljnji študij in pripravo na državni izpit.

 
PRAKTIČNI DEL - GORENJSKA - nedelja 03. marec

Celodnevni izlet po Gorenjski z vajami pred mikrofonom, simulacijo vodenja, tehnično organizacijskim, vsebinskim in govornim preverjanjem znanja. Izlet bo potekal po poti, ki jo vključuje praktični del državnega izpita pri GZS (Ljubljana - Škofja Loka - Kranj - Radovljica - Bled - Adergas - Brnik - Ljubljana). Večji del poti predstavi predavatelj, udeleženci pa po želji pripravijo določene odseke, ki jih na izletu predstavijo. Simulacija vodenja traja ves dan, do približno 18.00 ure.

Udeleženci seminarja prejmejo na svoj elektronski naslov tudi vzorce različnih dokumentov, ki jih vodniki potrebujemo pri našem delu, Kodeks obnašanja turističnih vodnikov, različne programe potovanj in izletov, odgovore na vprašanja, smernice za pripravo praktičnega vodenja po Gorenjski, izpise iz uradnih listov, potrebne za pripravo na izpit, in še kaj.

NA VRH