Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov


Predstavljamo vam izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov (vodnikov po regiji). Hkrati vas vabimo k organizaciji izobraževanja v vaši občini ali kraju. V zadnjih skoraj tridesetih letih smo pripravili, organizirali ali izvajali že skoraj dvesto seminarjev za turistične vodnike in lokalne vodnike po vsej Sloveniji. Število udeležencev na teh seminarjih se počasi bliža številki tri tisoč. Različna izobraževanja turističnih vodnikov po regiji smo izvajali v več kot petintridesetih slovenskih občinah, od Lendave do Portoroža, od Slovenj Gradca do Kostela (seznam je na koncu strani). Pripravili in izvedli smo tudi nekaj seminarjev za vodnike upokojenskih izletov, za vodnike po Postojnski jami, muzeju Bistra pri Vrhniki ter vodnike po Ptujskem gradu.

Izobraževanje turističnih vodnikov po regiji zajema 40 učnih ur predavanj, predstavljenih v predmetniku. Tehnične in organizacijske predmete (tehnika vodenja, postopek v problematičnih situacijah, kodeks in bonton vodnikov...) predavamo vodniki z dolgoletnimi izkušnjami, vsebinske predmete (etnologija, umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija) pa predstavijo udeleženci na skupinskih delavnicah, ali pa povabimo strokovnjake določene smeri, običajno iz domače regije. Poleg teoretičnega dela vsebuje seminar tudi praktično simulacijo vodenja z ogledom najpomembnejših znamenitosti regije in preizkusom znanja. Udeleženci seminarja, poleg simulacije vodenja, tudi pisno odgovarjajo na zastavljena vprašanja in napišejo seminarsko nalogo o dogovorjeni vsebinski temi. Ob zaključku pridobijo potrdilo o opravljenem seminarj Cena seminarja je 160 evrov na osebo. Minimalno število prijavljenih za izvedbo seminarja je 10 udeležencev. Cena vsebuje: 40 predavateljskih ur teorije, celodnevni izlet po regiji z vajami, test, oglede s preizkusom znanja, pripravo in vodenje seminarja, material (mape z delovnimi listi, kodeks vodnikov, programi...), potrdilo o opravljenem seminarju, vse stroške za predavatelje. Cena ne vsebuje najema predavalnice in dodatnih storitev, ki lahko po dogovoru nastanejo (avtobusni prevozi, vstopnine v določene objekte,...). Seminar lahko izvajamo ob vikendih ali ob delavnikih. Strokovne predmete prilagodimo krajevnim zahtevam in željam tako, da poudarimo in izpostavimo najpomembnejše značilnosti regije. V okviru teh pogojev se lahko dogovorimo tudi za enotno ceno izobraževanja, ki vključuje neomejeno število udeležencev Pišite nam na naš elektronski naslov: Iztok.Boncina@guest.arnes.si

                                                                                               PREDMETNIK IZOBRAŽEVANJA

VODSTVO TURISTIČNIH POTOVANJ

Vrste in načini vodenja - 3 ure

Udeleženci se seznanijo z raznimi oblikami dela turističnih vodnikov, spoznajo bistvene značilnosti in zahteve turističnih skupin in ob predloženih primerih, ugotavljajo različnost turističnih programov.

Tehnika vodenja - 5 ur

Pri tem predmetu predstavimo osnovne dejavnike vodnikovega dela na terenu in sicer vodenje na avtobusu, vodenje peš po mestu in vodenje raznih zanimivih objektov. Predstavimo kakovostno pripravo na pot, nujno potrebne elemente za uspešno vodenje skupin in celoten potek vodenja skupine po predloženem programu.

Postopek v problematičnih situacijah - 2 uri

Udeležencem predstavimo najpogostejše problematične situacije pri vodenju ter načine, kako se jim izogniti ali jih reševati. Opišemo tako preproste, bolj tipične situacije kot tudi bolj zapletene in težavne.

DOPOLNILNE ZVRSTI VODENJA

Psihologija za turistične vodnike - 3 ure

Poudarimo pomen dobre psihofizične priprave vodnika in ugotavljamo najpomembnejše lastnosti dobrega vodnika. Predstavimo tudi prednosti in slabosti določenih medsebojnih odnosov, npr. vodnik in skupina, odnosi znotraj skupine idr.

Nastopanje v javnosti - 3 ure

Udeležence opozorimo na nujnost uporabe pravilnega slovenskega jezika, hkrati pa na kakovostno predstavitev domačega narečja. Seznanimo jih z osnovnimi govorniškimi prvinami in značilnostmi govorice telesa. Predstavimo tudi uporabo tujega jezika pri vodenju in najbolj pogoste napake pri govoru.

Bonton in kodeks vodnikov - 1 ura

Primeren in vljuden pristop do gostov je ena od najpomembnejših značilnosti dobrega turističnega vodnika. Pri tem predmetu predstavimo osnovne prvine "vodniškega" bontona in Kodeks obnašanja turističnih vodnikov, ki ga je že pred desetimi leti izdalo Društvo turističnih vodnikov Slovenije.

Osnove poslovanja v turizmu - 1 ura

Udeleženci se seznanijo s postopkom priprave turističnega izleta ali potovanja, kar pripomore k boljši izpeljavi vodenja. Pregledamo tudi najpomembnejšo dokumentacijo, ki jo vodniki uporabljamo pri svojem delu, npr. vavčerji, obračuni stroškov idr.

Turistična zakonodaja - 1 ura

Predstavimo najpomembnejše zakone, ki veljajo v turizmu in jih mora vsak dober turistični vodnik upoštevati, npr, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o obligacijskih razmerjih (poglavje o turizmu) idr.

Vaje v nastopanju - 2 uri

STROKOVNI PREDMETI - SPOZNAVANJE REGIJE

Umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, etnologija (vsak predmet po 4 ure)

Strokovne predmete pripravijo in predstavijo udeleženci v obliki skupinske delavnice. Po dogovoru lahko povabimo tudi strokovnjake (profesorje, kustose, vodnike..) iz domače regije. Vsebino prilagodimo lokalnim posebnostim in podrobneje predstavimo določene teme, ki so značilne in močneje izražene v regiji.

Turistična podoba regije - 1 ura

Skupaj evidentiramo in proučimo turistične zanimivosti regije in jih povežemo v obliko itinerarja - najprikladnejše in vsebinsko bogate smeri vodenja.

Orientacijsko spoznavanje regije - 2 uri

S pomočjo zemljevidov pregledamo ter proučimo turistično pomembne točke regije, ki jih mora vodnik poznati za nemoteno izpeljavo vodenja, npr. ceste in poti, dostope, prehranjevalne in prenočitvene obrate. Ugotavljamo tudi najpomembnejše in turistično zanimive dejavnosti regiji, npr. festivale, sejme, razne prireditve itd.

Test - 1 ura

PRAKTIČNO VODENJE IN PREIZKUS ZNANJA

Vodenje izbranega dela regije – simulacija turistične skupine

Približno teden ali dva po zaključku teoretičnega dela seminarja opravijo udeleženci praktično simulacijo vodenja na terenu. Predstavijo najpomembnejše turistične zanimivosti regije, po možnosti iz domačega kraja. Ta simulacija vodenja služi kot vaja na terenu in hkrati kot praktični preizkus znanja udeležencev. Običajno traja ves dan.

Ogled in vodenje določenih objektov

Glede na dogovor in način predstavitve strokovnih predmetov je možen tudi praktični ogled določenih zanimivosti pod strokovnim vodstvom.

Seminarska naloga o dogovorjeni temi

Udeleženci izberejo določeno temo iz domače regije in jo opišejo v obliki seminarske naloge, ki vsebuje najmanj pet tipkanih strani. Seminarsko nalogo pošljejo po elektronski pošti do zaključka seminarja.


                          SEZNAM OBČIN IN KRAJEV, KJER SMO V MINULIH TRIDESET LETIH IZOBRAŽEVALI LOKALNE TURISTIČNE VODNIKE

Z izobraževanjem turističnih vodnikov smo pričeli leta 1989 v Ljubljani, takrat še v okviru Društva turističnih vodnikov Slovenije. Od tega leta poteka neprekinjeno dvakrat letno v Ljubljani izobraževanje za turistične vodnike in spremljevalce. Leta 1993 smo zasnovali in prvič izvajali seminar za turistične vodnike po regiji (lokalne vodnike). Do danes smo seminar izvajali v mnogih slovenskih občinah ali krajih, marsikje že tudi po večkrat. Organizirale so ga različne institucije, od občin, razvojnih agencij, turističnih društev, turističnih zvez, zavodov, šol, informacijskih centrov do zasebnih turističnih agencij ali ljudskih univerz.

1993 - Cerknica, Izola

1994 - Brežice

1995 - Cerknica, Novo Mesto, Škofja Loka

1996 - Murska Sobota, Škofja Loka, Kamnik, Portorož, Ptuj, Idrija

1997 - Bovec, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Tržič, Idrija, Portorož, Velenje

1998 - Dravograd, Kranj, Lendava, Luče, Nova Gorica, Kamnik, Portorož

1999 - Izola, Idrija, Kamnik, Haloze, Ravne na Koroškem

2000 - Kostel, Izola, Škofja Loka, Kamnik, Tolmin

2001 - Bela Krajina, Kočevje, Krško, Rogatec, Velenje

2002 - Krško, Novo Mesto, Pivka, Postojna, Trebnje, Portorož, Kamnik, Murska Sobota

2003 - Stari trg pri Ložu, Velike Lašče, Ajdovščina, Kranj, Portorož, Sevnica

2004 - Murska Sobota, Jesenice, Vipava, Moravske toplice

2005 - Metlika, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Sevnica, Murska Sobota

2006 - Ljutomer, Portorož, Idrija, Velenje, Slovenj Gradec

2007 - Kostel, Bloke, Goriška Brda, Nova Gorica, Prevalje, Vrhnika

2008 - Grosuplje, Maribor (ŠTZ), Postojna, Brežice, Krško, Sevnica

2009 - Idrija, Rakov Škocjan, Ravne na Koroškem

2010 - Kočevje, Slovenska Bistrica(ŠTZ)

2011 - Maribor (ŠTZ), Destrnik, Ajdovščina, Velenje, Prevalje, Krško

2013 - Portorož (Turistica), Brežice, Sevnica, Maribor (ŠTZ), Murska Sobota (Pomurje)

2014 - Krško, Maribor (ŠTZ), Trubarjeva domačija

2015 – Brežice, Cerkno, Vuzenica, Murska Sobota

2017 – Sevnica, Markovci (ŠTZ), Velenje (Šaleška dolina)

2018 - Kranj, Lendava/Murska sobota, Maribor (ŠTZ)

2019 - Velenje (Šaleška dolina), Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki, Maribor (ŠTZ)

2020 - Trubarjeva domačija, Velenje, Maribor (ŠTZ), Idrija, Bela Krajina

2021 - Vipava, Brežice, Vojnik, destinacija Dolenjska (Razvojni center NM)

2022 - Škofjeloško območje (Razvojna agencija Sora)