T . 041 618 623 / E . Iztok.Boncina@guest.arnes.si
 
TečajiSeminarjiInformacijeNazaj v Avlo
Izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov
 
   
 
Iztok Bončina
svobodni fotograf in fotoreporter, profesor umetnostne zgodovine, dolgoletni turistični vodnik, potapljač, ... več
 
 
Izobraževanje turističnih vodnikov
22. junij - 03. julij 2020
Tudi spomladi 2020 nadaljujemo z izobraževanjem bodočih in že aktivnih turističnih vodnikov. Pripravili smo seminar za turistične vodnike, kjer ponujamo osnovno znanje o veščini vodenja vsem, ki jih to delo zanima in imajo bolj malo ali so brez vodniških izkušenj... več
 
 
Kontakt
 
T . 041 618 623
E . Iztok.Boncina@guest.arnes.si
 
 
Opis tečaja / Predmetnik / Predavatelj
regije
Predstavljamo vam izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov (vodnikov po regiji). Hkrati vas vabimo k organizaciji izobraževanja v vaši občini ali kraju.

Z izobraževanjem turističnih vodnikov se ukvarjamo že trideset let. V tem času smo pripravili, organizirali ali izvajali preko stopetdeset seminarjev, ki jih je obiskovalo več kot dva tisoč petsto udeležencev. V Ljubljani organiziramo dvakrat letno izobraževanje turističnih vodnikov in vodij poti, različna izobraževanja turističnih vodnikov po regiji pa smo izvajali v zadnjih letih v več kot petintridesetih slovenskih občinah, od Lendave do Portoroža, od Slovenj Gradca do Kostela. Pripravili in izvedli smo tudi nekaj seminarjev za vodnike upokojenskih izletov, za vodnike po Postojnski jami, muzeju Bistra pri Vrhniki ter vodnike po Ptujskem gradu.

Turizem je v Sloveniji hitro rastoča gospodarska dejavnost. Profesionalni in izobraženi turistični vodniki lahko pomembno pripomorejo k razvoju turizma v marsikateri regiji, saj poleg vodenja domačih ali tujih turističnih skupin pogosto aktivno sodelujejo pri številnih krajevnih prireditvah in dejavnostih. Z določili Zakona o pospeševanju turizma morajo turistični vodniki pri GZS pridobiti licenco za vodenje, lokalnim turističnim vodnikom pa predpiše pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja občina, ki običajno vodi tudi njihov register (40. in 41. člen ZPT). Uspešno opravljeni seminar za turistične vodnike po regiji predlagamo kot osnovni pogoj za pridobitev občinske licence.

Izobraževanje turističnih vodnikov po regiji zajema 40 učnih ur predavanj, predstavljenih v predmetniku. Tehnične in organizacijske predmete (tehnika vodenja, postopek v problematičnih situacijah, kodeks in bonton vodnikov...) predavamo vodniki z dolgoletnimi izkušnjami, vsebinske predmete (etnologija, umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija) pa predstavijo udeleženci na skupinskih delavnicah, ali pa povabimo strokovnjake določene smeri, običajno iz domače regije. Poleg teoretičnega dela vsebuje seminar tudi praktično simulacijo vodenja z ogledom najpomembnejših znamenitosti regije in preizkusom znanja. Udeleženci seminarja, poleg simulacije vodenja, tudi pisno odgovarjajo na zastavljena vprašanja in napišejo seminarsko nalogo o dogovorjeni vsebinski temi. Ob zaključku pridobijo potrdilo o opravljenem seminarju.

Cena seminarja je 140 evrov na osebo. Minimalno število prijavljenih za izvedbo seminarja je 10 udeležencev. Cena vsebuje: 40 predavateljskih ur teorije, celodnevni izlet po regiji z vajami, test, oglede s preizkusom znanja, pripravo in računalniško oblikovanje seminarja, material (mape z delovnimi listi, kodeks vodnikov, programi...), vodenje seminarja, potrdilo o opravljenem seminarju, vse stroške za predavatelje. Cena ne vsebuje najema predavalnice in dodatnih storitev, ki lahko po dogovoru nastanejo (avtobusni prevozi, vstopnine v določene objekte,...). Seminar lahko izvajamo ob vikendih ali ob delavnikih. Strokovne predmete prilagodimo krajevnim zahtevam in željam tako, da poudarimo in izpostavimo najpomembnejše značilnosti regije.
Pišite nam na naš elektronski naslov.

Iztok.Boncina@guest.arnes.si.

regije

 

Predmetnik
 
 
1. Vodstvo turističnih potovanj :
 
Število UR

Vrste in načini vodenja

Udeleženci se seznanijo z raznimi oblikami dela turističnih vodnikov, spoznajo bistvene značilnosti in zahteve turističnih skupin in ob predloženih primerih, ugotavljajo različnost turističnih programov.

3

Tehnika vodenja

Pri tem predmetu predstavimo osnovne dejavnike vodnikovega dela na terenu in sicer vodenje na avtobusu, vodenje peš po mestu in vodenje raznih zanimivih objektov. Predstavimo kakovostno pripravo na pot, nujno potrebne elemente za uspešno vodenje skupin in celoten potek vodenja skupine po predloženem programu.

5
Postopek v problematičnih situacijah

Udeležencem predstavimo najpogostejše problematične situacije pri vodenju ter načine, kako se jim izogniti ali jih reševati. Opišemo tako preproste, bolj tipične situacije kot tudi bolj zapletene in težavne.

2
 
2. Dopolnilne zvrsti vodenja :
 
Število UR

Psihologija za turistične vodnike

Poudarimo pomen dobre psihofizične priprave vodnika in ugotavljamo najpomembnejše lastnosti dobrega vodnika. Predstavimo tudi prednosti in slabosti določenih medsebojnih odnosov, npr. vodnik in skupina, odnosi znotraj skupine, idr.

3

Nastopanje v javnosti

Udeležence opozorimo na nujnost uporabe pravilnega slovenskega jezika, hkrati pa na kakovostno predstavitev domačega narečja. Seznanimo jih z osnovnimi govorniškimi prvinami in značilnostmi govorice telesa. Predstavimo tudi uporabo tujega jezika pri vodenju in  najbolj pogoste napake pri govoru.

3

Bonton in kodeks vodnikov

Primeren in vljuden pristop do gostov je ena od najpomembnejših značilnosti dobrega turističnega vodnika. Pri tem predmetu predstavimo osnovne prvine "vodniškega" bontona in Kodeks obnašanja turističnih vodnikov, ki ga je že pred desetimi leti izdalo Društvo turističnih vodnikov Slovenije.

1

Osnove poslovanja v turizmu

Udeleženci se seznanijo s postopkom priprave turističnega izleta ali potovanja, kar pripomore k boljši izpeljavi vodenja. Pregledamo tudi najpomembnejšo dokumentacijo, ki jo vodniki uporabljamo pri svojem delu, npr. vavčerji, obračuni stroškov, idr.

1

Turistična zakonodaja

Predstavimo najpomembnejše zakone, ki veljajo v turizmu in jih mora vsak dober turistični vodnik upoštevati, npr, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Zakon o obligacijskih razmerjih (poglavje o turizmu) idr.

1

Vaje v nastopanju

Udeleženci seminarja pred skupino predstavijo izbrano temo. Med nastopom poskušajo upoštevati nekatere smernice, ki so jih dobili pri predmetu Nastopanje v javnosti. Nastop skupaj analiziramo z namenom, da bi odkrili najpogostejše napake in nanje opozorili udeleženca.

2
 
3. Strokovni predmeti - spoznavanje regije :
 
Število UR

Umetnostna zgodovina, zgodovina, geografija, etnologija (vsak predmet po 4 ure)

Strokovne predmete pripravijo in predstavijo udeleženci v obliki skupinske delavnice. Po dogovoru lahko  povabimo tudi strokovnjake (profesorje, kustose, vodnike..) iz domače regije. Vsebino  prilagodimo lokalnim posebnostim in podrobneje predstavimo določene teme, ki so značilne in močneje izražene v regiji.  

16

Turistična podoba regije

Skupaj evidentiramo in proučimo turistične zanimivosti regije in jih povežemo v obliko itinerarja - najprikladnejše in vsebinsko bogate smeri vodenja.

1

Orientacijsko spoznavanje regije

S pomočjo zemljevidov pregledamo ter proučimo turistično pomembne točke regije, ki jih mora vodnik poznati za nemoteno izpeljavo vodenja, npr. ceste in poti, dostope, prehranjevalne in prenočitvene obrate. Ugotavljamo tudi najpomembnejše in turistično zanimive dejavnosti regiji, npr. festivale, sejme, razne prireditve, itd. 


2

Test

Zadnjo uro pišejo udeleženci test, sestavljen iz treh vprašanj.

1
 
4. Praktično vodenje in preizkus znanja :
 

Vodenje izbranega dela regije – simulacija turistične skupine

Približno teden ali dva po zaključku teoretičnega dela seminarja opravijo udeleženci praktično simulacijo vodenja na terenu. Predstavijo najpomembnejše turistične zanimivosti regije, po možnosti iz domačega kraja. Ta simulacija vodenja služi kot vaja na terenu in hkrati kot praktični preizkus znanja udeležencev. Običajno traja ves dan.

Ogled in vodenje določenih objektov

Glede na dogovor in način predstavitve strokovnih predmetov je možen tudi praktični ogled določenih zanimivosti pod strokovnim vodstvom.

Seminarska naloga o dogovorjeni temi

Udeleženci izberejo določeno temo iz domače regije in jo opišejo v obliki seminarske naloge, ki vsebuje najmanj pet tipkanih strani. Seminarsko nalogo pošljejo po elektronski pošti do zaključka seminarja.

 

 

regije

 

Predavatelj
 
 
Iztok Bončina
 

dolgoletni turistični vodnik, svobodni fotograf in fotoreporter, profesor umetnostne zgodovine, potapljač, astronom in popotnik.

Kot svobodni vodnik že od leta 1985 potuje in za številne domače in nekatere tuje turistične agencije vodi slovenske in angleško govoreče turistične skupine po Sloveniji, Evropi in ostalih kontinentih. V zadnjih tridesetih letih je organiziral, vodil in izvajal več kot stopetdeset seminarjev za turistične vodnike in vodnike po regiji po vsej Sloveniji. Dve leti je delal kot referent za potovanja po Evropi, Severni in Južni Ameriki ter Južni Afriki v agenciji Kompas Holidays. Kot strokovni sodelavec občasno predava na Univerzi na Primorskem, Fakulteti za turistične študije Turistici, na kateri je doktoriral s področja vesoljskega turizma.  Bil je med ustanovitelji Društva turističnih vodnikov Slovenije in dolga leta njegov predsednik, sedaj je že petnajst let predsednik Društva popotnih fotografov in fotoreporterjev. Bil je tudi več let član izpitne komisije za pridobitev licence turističnega vodnika ali spremljevalca pri GZS. Zadnja leta organizira in predava na tečajih popotne fotografije in v različnih revijah in časopisih (npr. Delo, Gea, Svet in Ljudje, Val, Adria Airways In-Flight Magazine, Mladina, National Geographic Magazine, NG Junior, GT revija, Turist New York Times…) objavlja številne foto reportaže z vseh koncev sveta. Bil je tudi urednik fotografije pri slovenski izdaji revije National Geographic Popotnik.

 

 

regije

 

Seznam občin in krajev, kjer smo izvajali seminar za turistične vodnike po regiji

Z izobraževanjem turističnih vodnikov smo pričeli leta 1989 v Ljubljani, takrat še v okviru Društva turističnih vodnikov Slovenije. Od tega leta poteka neprekinjeno dvakrat letno v Ljubljani izobraževanje za turistične vodnike in spremljevalce. Leta 1993 smo zasnovali in prvič izvajali seminar za turistične vodnike po regiji (lokalne vodnike). Do danes smo seminar izvajali v mnogih slovenskih občinah ali krajih, marskikje že tudi po večkrat. Organizirale so ga različne institucije, od občin, razvojnih agencij, turističnih društev, turističnih zvez, zavodov, šol, informacijskih centrov do zasebnih turističnih agencij ali ljudskih univerz.

1993 - Cerknica, Izola
1994 - Brežice
1995 - Cerknica, Novo Mesto, Škofja Loka
1996 - Murska Sobota, Škofja Loka, Kamnik, Portorož, Ptuj, Idrija
1997 - Bovec, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Tržič, Idrija, Portorož, Velenje
1998 - Dravograd, Kranj, Lendava, Luče, Nova Gorica, Kamnik, Portorož
1999 - Izola, Idrija, Kamnik, Haloze, Ravne na Koroškem
2000 - Kostel, Izola, Škofja Loka, Kamnik, Tolmin
2001 - Bela Krajina, Kočevje, Krško, Rogatec, Velenje
2002 - Krško, Novo Mesto, Pivka, Postojna, Trebnje, Portorož, Kamnik, Murska Sobota
2003 - Stari trg pri Ložu, Velike Lašče, Ajdovščina, Kranj, Portorož, Sevnica
2004 - Murska Sobota, Jesenice, Vipava, Moravske toplice
2005 - Metlika, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Sevnica, Murska Sobota
2006 - Ljutomer, Portorož, Idrija, Velenje, Slovenj Gradec
2007 - Kostel, Bloke, Goriška Brda, Nova Gorica, Prevalje, Vrhnika
2008 - Grosuplje, Maribor (ŠTZ), Postojna, Brežice, Krško, Sevnica
2009 - Idrija, Rakov Škocjan, Ravne na Koroškem
2010 - Kočevje, Slovenska Bistrica(ŠTZ)
2011 - Maribor (ŠTZ), Destrnik, Ajdovščina, Velenje, Prevalje, Krško
2013 - Portorož (Turistica), Brežice, Sevnica, Maribor (ŠTZ), Murska Sobota (Pomurje)
2014 - Krško, Maribor (ŠTZ), Trubarjeva domačija
2015 – Brežice, Cerkno, Vuzenica, Murska Sobota
2017 – Sevnica, Markovci (ŠTZ), Velenje (Šaleška dolina)
2018 - Kranj, Lendava/Murska sobota,
2019 - Velenje (Šaleška dolina), Šmarješke Toplice, Kostanjevica na Krki, Maribor (ŠTZ)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na vrh strani / Tečaji in delavnice / Seminarji / Povezave / Na Prvo stran

Agencija Palladio 2016, vse pravice pridržane.
spletna stran: Jani Peternelj . oblikovanje